نوع ماشین

مدل ماشین

سال ساخت

تولید کننده

وضعیت دستگاه

گارانتی

ماشین لبه زن

GEMY 9C

2006

باولونــی ایتالیا

کاملا بازسازی شده

با گارانتی

میز برش

REV 372

 

باولونــی ایتالیا

بازسازی نشده

 

ماشین دو لبه زن

11 OS 1600X3000 TFP DFP DX L. VX

2005

باولونــی ایتالیا

کاملا بازسازی شده

با گارانتی

ماشین دو لبه زن

VR 1114

1990

باولونــی ایتالیا

کاملا بازسازی شده

با گارانتی

ماشین سی ان سی

COLIBRI 200

1999

باولونــی ایتالیا

کاملا بازسازی شده

با گارانتی